Ông David là chủ một nông trại, rất giàu có. Ông và vợ-bà Thomas- đối xử rất thân thiện với mọi người, đặc biệt là tá điền của họ nên ai cũng yêu mến và thân thiết với họ như trong gia đình.