Quận Thanh Xuân: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022

Quận Thanh Xuân: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022

Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

Trang bị kiến thức pháp luật về chính sách lao động cho cán bộ công đoàn Hà Tĩnh

Trang bị kiến thức pháp luật về chính sách lao động cho cán bộ công đoàn Hà Tĩnh

Chuẩn bị tốt cho đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Chuẩn bị tốt cho đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Ngư dân kỳ vọng sự đổi mới của nghiệp đoàn nghề cá

Ngư dân kỳ vọng sự đổi mới của nghiệp đoàn nghề cá

Đại hội Công đoàn cơ sở xong trước ngày 31/5/2023

Đại hội Công đoàn cơ sở xong trước ngày 31/5/2023

Hướng dẫn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

Hướng dẫn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

An Giang: Hơn 1.400 cán bộ tham gia bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn

An Giang: Hơn 1.400 cán bộ tham gia bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn

Phát huy vai trò của Công đoàn trong cải cách hành chính

Phát huy vai trò của Công đoàn trong cải cách hành chính

Tư vấn pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

Tư vấn pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

Đổi mới, hướng hoạt động công đoàn về cơ sở

Đổi mới, hướng hoạt động công đoàn về cơ sở

Trên 3.700 cán bộ công đoàn được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra

Trên 3.700 cán bộ công đoàn được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra

Công đoàn ngành Y tế: Tập huấn nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ công đoàn cơ sở

Công đoàn ngành Y tế: Tập huấn nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ công đoàn cơ sở

Cán bộ Công đoàn về thăm quê hương Bác Tôn

Cán bộ Công đoàn về thăm quê hương Bác Tôn

Hơn 400 cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn tổ chức Đại hội Công đoàn

Hơn 400 cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn tổ chức Đại hội Công đoàn

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn

Tập huấn công tác tài chính công đoàn

Tập huấn công tác tài chính công đoàn

Cầu Giấy: Tập huấn công tác tài chính cho cán bộ công đoàn cơ sở

Cầu Giấy: Tập huấn công tác tài chính cho cán bộ công đoàn cơ sở