Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cải cách hiện đại hóa giáo dục: Tính cấp bách, triệt để, toàn diện và đồng bộ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Cách đây 2 năm, Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo đã phát động ngay phong trào “Hai không trong giáo dục”.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=91395