Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cái đẹp mộc

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

Căn nhà cổ truyền của cha ông là những bài tính được giải khi chưa xuất hiện bộ môn sức bền vật liệu và tĩnh học công trình, là sản phẩm của tư duy thiết thực, biết tìm và biết tạo cái đẹp với những phương tiện hạn chế nhất, hiểu và đề cao cái đẹp và cái quý đích thực trong cái chân cái mộc.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/45917/default.aspx