Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cái giá của sự hám lợi

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Hai năm trước, khi Vân sống chết đòi lấy Phong, bạn bè người thân của cô đều can ngăn vì họ đã sớm nhìn ra con người thật của Phong nhưng Vân đã bỏ ngoài tai tất cả.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=115604