Hanoinet - Một người mẹ trẻ dắt đứa con độ hơn 3 tuổi vào một quầy bánh ngọt tại phố Ông Ích Khiêm. Mẹ hỏi, con thích bánh nào. Thằng bé chỉ tay vào tủ kính – bánh này.