(Kienthuc.net.vn) - Người say thì luôn luôn cho mình rằng đúng, chỉ có những người ngoài cuộc nhìn vào mới thấy rõ sự hài hước của những người say.

Vọng cổ bia

Xa bia mới ban chiều

Thế mà lòng nghe buồn hiu, là nhớ bao điều

Muốn được ở bên thùng bia, để uống cho nhiều...là sao ta?

Nói chung là bia đó, à mà đó có phải là bia không?

Mà sao vắng bia là thèm...dzố dzô dzố dzô.

Không được ở bên bia lòng buồn vu vơ

Mong cho sao hai ta nhậu hoài không say

Mong cho bao nhiêu bia nhậu hoài không vơi

Là... là nhớ bia nhiều lắm, ước cho mình không xa...

Người iu ơi anh muốn cùng em nhậu cho tới sáng, không ai bỏ về, mình bên nhau đi đến hết đêm này...dzố dzô, dzố dzô...dzố dzô ...

******************************************

Cái gì sáng?

Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:

- Đẹp thật, nhìn trăng kìa!

- Sai bét ! Đó là mặt trời !

- Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người đi ngược lại, một người hỏi: Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy ?

Người kia nhìn lên rồi cau mày nói:

- Ngu thế! Nó là cái đèn chứ cái gì!!!

******************************************

Mối quan hệ giữa rượu và ăn mày

Một người đi đường hỏi ông ăn xin: "Sao ông lại đi ăn xin?".

- Để tôi lấy tiền uống rượu.

- Vậy sao ông lại uống rượu?

- Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.

- !!!!!

MM