Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cái nghèo chưa qua

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trạm xá vẻn vẹn có bốn người mà cả xã dồn về khám chữa bệnh, mẹ than: "Khi người ngoài ốm thì mình chữa, đến khi con mình ốm lại phải mang đi gửi". Cả tôi và em trai lây nhau ốm quay ốm quắt.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=88327