Cải tạo chung cư cũ: Nhà nước đóng vai chủ đầu tư

Gốc
Người dân ở các khu chung cư cũ sẽ được lựa chọn, chuyển tới khu nhà mới do Nhà nước xây dựng với ưu đãi về diện tích lớn hơn

Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ trong thời gian tới ban hành Nghị định mới về cải tạo xây dựng chung cư cũ thay thế thay thế Nghị quyết 34 của Chính phủ năm 2007.

Theo Nghị quyết 34 của Chính phủ (năm 2007) về một số giải pháp để thực hiện cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, hỏng xuống cấp trong đó việc cải tạo được thực hiện theo hướng xã hội hóa, Nhà nước sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp về chính sách ưu đãi.

Nhiều khu chung cư cũ tại Hà Nội và TP HCM đang xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều khu chung cư cũ tại Hà Nội và TP HCM đang xuống cấp nghiêm trọng.

Tuy nhiên, với cách làm này việc cải tạo chung cư cũ ở nước ta vấp phải rất nhiều khó khăn đặc biệt là vấn đề thỏa thuận giữa người dân và chủ đầu tư cải tạo chung cư cũ. Điều này khiến tiến độ cải tạo chung cư cũ tại các thành phố, đô thị gần như không triển khai được. Số chung cư cũ được cải tạo, xây dựng mới từ năm 2007 tới nay chỉ là 1%, Hà Nội và TP HCM vẫn còn 2000 khu chung cư cũ xuống cấp, hư hỏng.

Nghị định mới sẽ thay đổi cách làm, Nhà nước sẽ là chủ đầu tư các dự án cải tạo, xây dựng các khu chung cư cũ. . Khu đất được giải tỏa sẽ được đấu giá hoặc sự dụng làm công trình công cộng.

Trường hợp người dân tại chung cư cũ muốn ở lại khu nhà không chuyển sang nơi ở mới mà ở lại sẽ chỉ nhận được nhà có diện tích như ban đầu sau khi chung cư cũ được Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng mới.

Tin nóng

Tin mới