(PL)- Những ngày qua, đường chui dưới dạ cầu và đường hai bên cầu Nguyễn Văn Cừ phía quận 8 đang được cải tạo mở rộng.

Theo đó, đường Phạm Thế Hiển chui dưới dạ cầu được mở rộng thêm 2,2-2,5 m, các góc cua vào đường hai bên cầu sẽ được mở rộng ra trên 120 độ và tạo thành vòng xoay dưới trụ cầu. Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, đường chui dưới dạ cầu và đường song song hai bên cầu được thiết kế là đường dân sinh nhưng thực tế lại trở thành đường lưu thông chính lên mặt cầu của người dân từ các quận 7, 8. Sắp tới, Khu 1 sẽ cải tạo tiếp đường dưới dạ và hai bên các cầu mới xây dựng như Chà Và, Calmette, Khánh Hội… L.ĐỨC