Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt tại TPHCM

Gốc
Hiện có 2 chuyên gia ngành cấp nước của Hà Lan đã đến TPHCM và có thể cùng Sawaco thực hiện ngay dự án. Ngoài 2 chuyên gia làm việc dài hạn tại TPHCM, công ty còn đưa thêm một số chuyên gia khác sang để làm việc ngắn hạn trong các lĩnh vực như: xử lý, phân phối nước, cách thực hiện hóa đơn thu tiền nước…

Tin nóng

Tin mới