Ngày 27.3, đề tài khoa học và công nghệ "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng hợp nhằm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho một số cụm dân cư điển hình, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động vùng sâu, vùng xa" (mã số 205/01/TĐ-TLĐ), do PGS.TS Lê Vân Trình-Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT-BHLĐ làm chủ nhiệm, đã được Hội đồng nghiệm thu cấp TLĐ nghiệm thu xếp loại khá.