Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Cục Thương binh liệt sỹ và người có công (Bộ LĐTB&XH) vừa triển khai nhiệm vụ công tác thương binh, liệt sỹ và người có công năm 2008. Năm vừa qua, 5 chương trình tình nghĩa đã vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 280 tỷ đồng, xây mới 12.000 và sửa chữa 25.000 nhà tình nghĩa...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=37594