Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cải thiện và nâng cao đẳng cấp hoa Hà Nội

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đối với thế giới, hoa bây giờ phải đạt chuẩn hoa sạch rồi, xuất ra thị trường của họ hoa Hà Nội phải đạt kích cỡ, độ bóng, hương thơm, thời gian dùng. Trước mắt, chúng tôi sẽ dùng công nghệ mới sản xuất 3 triệu cành/năm, nếu phù hợp sẽ nhân rộng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=108106