(Toquoc) – Du lịch theo tour, bằng máy bay và nghỉ tại khách sạn sang trọng đã là một điều lỗi thời. Vậy xu hướng hiện đại ngày nay là gì? Đó là đi du lịch chậm.