Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cai thuốc lá, trăm đường lợi

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Nhìn chung, những người này đều bắt đầu hút thuốc khi còn ở độ tuổi teen và trong khoảng 30 năm tiếp theo, cứ bình quân họ phải hút hết 1 gói/ngày.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=72739