Calisto: Người không biết thất bại

Hanoinet - Với những ai không thường xuyên tiếp xúc với HLV Calisto sẽ không thể hiểu hết tâm huyết của ông với bóng đá Việt Nam.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=120038