ICTnews - “Call girl” đã dành cùng lúc 2 giải thưởng của Báo điện tử ICTnews.vn: Giải Câu chuyện Tháng 8 của chuyên mục Câu chuyện của bạn và Giải thưởng bài viết có số lượng độc giả đọc nhiều thứ 2 c Bình luận(1)