Bộ Y tế ngày 15.8 đã triển khai thực hiện luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo quy định của luật (có hiệu lực thi hành từ 1.5.2013), các cơ sở bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn gồm: cơ sở y tế, giáo dục, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, vui chơi giải trí cho trẻ em, cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy nổ; nơi làm việc, trường CĐ-ĐH, học viện; phương tiện giao thông công cộng: ô tô, tàu bay, tàu điện.

Người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá có quyền buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá; xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật; có quyền yêu cầu người vi phạm ra khỏi cơ sở của mình; từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút thuốc nếu người đó tái phạm.

Liên Châu