Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cam Lâm: Công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2022

UBND huyện Cam Lâm vừa có quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2022 của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo đó, huyện có 21 cơ quan, đơn vị, địa phương xếp hạng tốt về kết quả thực hiện công tác CCHC; 10 cơ quan, đơn vị xếp hạng khá; không có đơn vị nào xếp hạng trung bình, yếu. Cụ thể, khối cơ quan chuyên môn có tổng số 13 đơn vị được thẩm định, trong đó có 11 đơn vị xếp hạng tốt, 2 đơn vị xếp hạng khá; khối đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có tổng số 4 đơn vị được thẩm định, kết quả tất cả đều xếp hạng tốt; khối UBND các xã, thị trấn có tổng số 14 đơn vị được thẩm định, trong đó có 6 đơn vị xếp hạng tốt, 8 đơn vị xếp hạng khá.

Theo đánh giá, chỉ số CCHC và xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt hơn so với năm 2021. Căn cứ vào kết quả trên, UBND huyện sẽ tiếp tục rà soát, phân tích, từ đó có những chỉ đạo quyết liệt nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa các biện pháp để khắc phục những hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại địa phương.

Hoa Linh