Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cam Lâm: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2021

UBND huyện Cam Lâm vừa ban hành Chỉ thị số 01 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa ban hành Chỉ thị số 01 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương: Triển khai sâu rộng nội dung Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đảng các cấp; tổ chức phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan với nội dung cụ thể, rõ ràng, thiết thực, dễ kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất, đúng đối tượng, chú trọng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu; tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. MTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vận động mọi tầng lớp nhân dân thi đua thực sự trở thành động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trên địa bàn.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202102/cam-lam-phat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-2021-8208677/