(VietNamNet) - Trước tình hình tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người không giảm trong năm 2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa ký ban hành Chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường toàn bộ các biện pháp đảm bảo an toàn...