Cẩm Ly bám sát Hồ Ngọc Hà!

(CATP)HTV Awards 2009 vừa công bố kết quả các nghệ sĩ lọt vào đợt bình chọn Top 3 (trên cơ sở danh sách do đề cử HTV).

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090410.22297.html