Cảm ơn các hoạt động hỗ trợ người Việt tại Nhật Bản

Gốc

Ngày 8/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã bày tỏ cảm ơn và vinh danh 17 tổ chức, cá nhân của Nhật Bản vì những đóng góp và hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại đây vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/cam-on-cac-hoat-dong-ho-tro-nguoi-viet-tai-nhat-ban-208211.htm