Cám ơn cha

Gốc
(BNS) cám ơn cha đã cho con chiếc võng

ru giấc ngủ trẻ thơ hơi Tu hú ấp yêu con Quạ qua mùa đông qua nắng hạ bình yên vào đời cám ơn cha đã mớm miếng đầu tiên khi mẹ khô dòng sữa khi con đói no chưa lo nghĩ khi con chập chững bước người mỗi khi Tết về con vẫn muốn đứng vòng tay ngày mùng một mừng tuổi cha chúc sống lâu trăm tuổi dẫu lòng cay khi sương mỗi lúc mỗi dày trên tóc người đàn ông quảng đại thời gian... thời gian... không bao giờ đi ngược cám ơn cha đã cho con tắm mát trên khúc sông có hoa tím vướng chân bần trên khúc sông có cây cầu ván có một con đò cũ kỹ chở mưa nắng cần cù đưa con đến tương lai rồi cũng có ngày đò bỏ bến cha thành bóng trăng tan trên dòng sông cha thành giọt sương treo tàn bông súng cha thành khói chiều ôm chân rạ ngóng về nhà xưa rồi có ngày con sông tắm mát tuổi thơ con sẽ cạn cây sào chèo chống gãy giữa nước sâu cha chìm trong bãi bùn vẫn nâng bước chân nước ròng nước lớn khi Tết về con vẫn muốn đứng khoanh tay mừng tuổi cha bước qua ngày mới chúc cha sống lâu trăm tuổi dẫu chân con đã chạm buổi chiều... và cha đã bước qua bình minh

Tin nóng

Tin mới