Cám ơn và mong tiếp tục nhận được sự phối hợp

Hội thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" khu vực V được tổ chức vào ngày 11 đến 12-10-2008 đã thành công tốt đẹp. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp to lớn và hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.46604.qdnd