Cấm ra văn bản buộc nhân dân đóng góp

Gốc
Ngày 17/1, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm cấm không được ban hành văn bản bắt buộc nhân dân đóng góp; không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

Mặt khác thực hiện công khai minh bạch, trong việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, đặc biệt bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân sai qui định và có biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân sai phạm trong huy động cũng như sử dụng trái phép các khoản do nhân dân đóng góp.

Công văn cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát các qui định về thu phí, lệ phí, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, mặt khác việc huy động phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện và đúng qui định của pháp luật

Tin nóng

Tin mới