Cam Ranh: 8 mục tiêu chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030

Gốc
UBND thành phố Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch 1108 về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Cam Ranh đến năm 2030.

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch 1108 về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) Cam Ranh đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra 8 mục tiêu cụ thể chăm sóc sức khỏe NCT gồm: Có kế hoạch chăm sóc sức khỏe NCT và duy trì đến năm 2030; NCT hoặc người thân trực tiếp chăm sóc NCT biết thông tin về già hóa dân số, quyền được chăm sóc sức khỏe của NCT đạt 70% năm 2025, 85% năm 2030; NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt 70%, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe đạt 95% năm 2025, 100% năm 2030; NCT được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm đạt 70% năm 2025, 90% năm 2030; NCT có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe đạt 50% năm 2025, 90% năm 2030. 100% NCT không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình, cộng đồng vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các loại hình câu lạc bộ khác của NCT có nội dung chăm sóc sức khỏe đạt 80% năm 2025, 100% năm 2030; 100% NCT khi bị bệnh được khám và điều trị vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; NCT cô đơn, bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được khám và điều trị tại nơi ở đạt 70% năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030.

V.L

Nguồn Khánh Hòa http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202105/cam-ranh-8-muc-tieu-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-den-nam-2030-8215083/