Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cam Ranh: Triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia

Thành ủy Cam Ranh vừa có văn bản gửi các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về việc phổ biến, quán triệt và triển khai Kết luận 81 (ngày 29-7-2020) của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.

Theo đó, Thành ủy yêu cầu việc quán triệt hoàn thành trong tháng 10 và báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 3-11. UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Cổng thông tin điện tử thành phố biên tập tin, bài tuyên truyền về ý nghĩa quan trọng của công tác bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với UBND thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chương trình hành động thực hiện Kết luận 81 của Bộ Chính trị.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/cam-ranh-trien-khai-ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-bao-dam-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-8190441/