(VTC News) - Cái mác cấm vệ quân khiến cho không ai nghĩ đây lại là hung thủ "đá" mình.

Hoàng Việt (justforlaughs)