Mặc dù khách đến tận nơi đặt mua nhưng hiện tại các hộ trồng cam ở xã Nghi Diên đã không còn cam để bán vì lượng người đến đặt mua trước đó và hiện tại rất đông...