(HHT_Online) Người đẹp Hollywood thích cho phép mình tận hưởng những thú vui mới. Và lần này, thú vui đó chính là Karaoke. Teen mình thấy sao?