Theo tờ Mekong Times bằng tiếng Anh và tiếng Khơme, diện tích trồng cây cao su của Campuchia có thể đạt 400.000 ha vào năm 2030, do nhu cầu thị trường ngày một tăng.