Campuchia sẽ bắt đầu sản xuất dầu mỏ vào năm 2011

Gốc
Theo Tổng giám đốc Cơ quan Xăng dầu Quốc gia Campuchia (CNPA) Te Duong Dara, Campuchia sẽ bắt đầu sản xuất dầu mỏ vào năm 2011, trước những cảnh báo về trữ lượng dầu mới phát hiện không đảm bảo sự thịnh vượng nhanh chóng cho một quốc gia vốn nghèo nàn này.

Tin nóng

Tin mới