Phiên tòa kéo dài trong 3 ngày này tập trung làm rõ bối cảnh ra đời của nhà tù Tuol Sleng, nơi đã có ít nhất 16.000 người Campuchia bị tra tấn và giết hại.