Tăng cường phối hợp công tác dân vận, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp công tác dân vận, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia ngày càng vững mạnh

Tiếp tục xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia ngày càng vững mạnh

Đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hai nước Campuchia-Việt Nam ngày càng sâu rộng, bền chặt

Đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hai nước Campuchia-Việt Nam ngày càng sâu rộng, bền chặt

Tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Campuchia

Tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Campuchia

Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia

Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia

Thúc đẩy tình đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia

Thúc đẩy tình đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia

Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá

Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá

Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Campuchia

Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Campuchia

Việt Nam-Campuchia quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ song phương

Việt Nam-Campuchia quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ song phương

Campuchia ca ngợi thành tựu phát triển của Việt Nam và quan hệ hữu nghị song phương

Campuchia ca ngợi thành tựu phát triển của Việt Nam và quan hệ hữu nghị song phương

Campuchia đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam và quan hệ hữu nghị song phương

Campuchia đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam và quan hệ hữu nghị song phương

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Campuchia

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Campuchia

Giao lưu Hữu nghị kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Uzbekistan

Giao lưu Hữu nghị kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Uzbekistan

Học giả: Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia không thể tách rời

Học giả: Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia không thể tách rời

Tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ

Tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ