BĐBP Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

BĐBP Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Hơn 1.200 công dân Việt Nam đã được Campuchia giải cứu, bàn giao về nước

Hơn 1.200 công dân Việt Nam đã được Campuchia giải cứu, bàn giao về nước

Hơn 1.200 công dân Việt Nam đã được Campuchia giải cứu, bàn giao về nước

Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân từ Campuchia về nước

Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân từ Campuchia về nước

Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Kiên Giang tiếp nhận 226 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước

Long An tiếp nhận 34 công dân Việt Nam lao động trái phép ở Campuchia

Long An tiếp nhận 34 công dân Việt Nam lao động trái phép ở Campuchia

Long An: Tiếp nhận 34 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia

Long An: Tiếp nhận 34 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia

Tiếp nhận 92 công dân trở về từ Campuchia

Tiếp nhận 92 công dân trở về từ Campuchia

Tiếp nhận 71 lao động Việt Nam tháo chạy khỏi casino Campuchia

Tiếp nhận 71 lao động Việt Nam tháo chạy khỏi casino Campuchia

Tiếp nhận các công dân trở về sau khi thoát khỏi sòng bạc ở Campuchia

Tiếp nhận các công dân trở về sau khi thoát khỏi sòng bạc ở Campuchia

Tiếp nhận 92 công dân trở về từ Campuchia

Tiếp nhận 92 công dân trở về từ Campuchia
Tiếp nhận 92 công dân trở về từ Campuchia
Tiếp nhận 92 công dân trở về từ Campuchia

Tiếp nhận 92 công dân trở về từ Campuchia

An Giang tiếp nhận 44 người nhập cảnh trái phép do phía Campuchia bàn giao

An Giang tiếp nhận 44 người nhập cảnh trái phép do phía Campuchia bàn giao

CLIP: Giải cứu hàng chục công dân Việt Nam khỏi casino ở Campuchia

Tiếp nhận 44 người nhập cảnh trái phép do phía Campuchia bàn giao

Tiếp nhận 44 người nhập cảnh trái phép do phía Campuchia bàn giao