Cán bộ Bộ Y tế sinh con thứ 3 vẫn được đề bạt

Gốc
Dù vi phạm chính sách, pháp luật về dân số kế hoạch hóa gia đình, ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn được cất nhắc. Ông này được giao Phụ trách công việc của Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế từ ngày 10/10/2008.

Tin nóng

Tin mới