(VietNamNet) - Một số cán bộ được giao làm công tác quản lý rất nhiệt tình trong công việc song "có tâm nhưng lại không có tầm", vẫn mang nặng tư tưởng bao cấp.