Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp được trợ cấp khó khăn

Kể từ ngày 1-10 sẽ thực hiện trợ cấp khó khăn với mức 270.000 đồng/người, trả theo kỳ lương trong 3 tháng (tháng 10, 11, 12/2008) cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/239548.asp