Cán bộ, đảng viên phải sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc

Gốc
Chiều 14-7, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai để công bố kế hoạch kiểm tra Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và một số đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch và nội dung kiểm tra đã được công bố tại buổi làm việc, thì trong đợt này, đoàn sẽ làm việc Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và một số đơn vị về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và kiểm tra việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Mốc thời gian kiểm tra là từ tháng 11- 2016 đến nay. Các đơn vị được kiểm tra, gồm: Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa; Ban thường vụ Thành ủy Long Khánh; Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; tập thể Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng đoàn Liên đoàn lao động tỉnh. Sau khi kiểm tra các đơn vị này, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư sẽ làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai để thông báo kết luận kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã báo cáo việc tự kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đối với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhận xét, qua báo cáo tự kiểm tra của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cho thấy, bước đầu đã nêu rõ những ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện các Quy định nói trên. Tuy nhiên, một số khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chậm được khắc phục sửa chữa và chưa triệt để. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy bổ sung phụ lục báo cáo để làm rõ những nội dung đã nêu. Đồng thời, bổ sung một số nội dung trong việc quản lý và phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, phê phán các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; việc thực hiện kỷ luật phát ngôn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên mới; sàng lọc đảng viên…Tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong giải quyết công việc. Giải quyết công việc có vì cái chung không; phương pháp ứng xử, đạo đức của cán bộ như thế nào.

Đồng chí cho rằng cán bộ, đảng viên phải sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc. Hy sinh ở đây trước hết là phải vì cái chung, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, biết chịu trách nhiệm khi cơ quan xảy ra tham nhũng, tiêu cực, mà không đổ lỗi cho người khác; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, cửa quyền hách dịch, không có tư tưởng cục bộ, bè phái không.

Đồng chí Phan Đình Trạc đặt vấn đề: Ngoài quy định của Trung ương, Đồng Nai có quy định bổ sung về lấy phiếu tín nhiệm hay kiểm soát quyền lực không? Đã phân định rõ trách nhiệm thẩm quyền cá nhân trong từng công đoạn chưa? Đã sàng lọc, miễn nhiệm những cán bộ yếu kém chưa? Việc kiểm tra, xử lý các vụ việc tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân có kịp thời, dứt điểm không?...

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương, tỉnh phải chủ động hoàn thiện các quy định để xóa bỏ cơ chế xin - cho, phòng chống tiêu cực; sắp xếp lại bộ máy, lựa chọn được những người có tâm, có tài hết lòng vì đất nước; kiên quyết không bổ nhiệm những người không đủ điều kiện, người nhà, người thân. Đồng thời, phát huy vai trò của mặt trận, nhân dân và báo chí trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Người đứng đầu cấp ủy phải tích cực tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết những bức xúc của nhân dân.

Đồng chí đề nghị, trong quá trình kiểm tra ở Đồng Nai, Ban thường vụ Tỉnh ủy và các đơn vị được kiểm tra phối hợp, tạo điều kiện để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn kiểm tra thực hiện đúng nội quy, quy trình kiểm tra, sâu sát, công tâm, khách quan.

Phương Hằng