Cán bộ đoàn quá tuổi bí 'đầu ra'

Gốc
Theo Quy chế cán bộ Ðoàn Thanh niên ban hành kèm theo Quyết định 289 (năm 2010) của Ban Bí thư T.Ư Ðảng, tuổi của cán bộ đoàn giữ chức danh ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh không quá 37; tuổi giữ chức vụ của cán bộ đoàn cấp huyện và cấp xã, không quá 35 (riêng vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo... không quá 37). Thế nhưng, hiện tỉnh Thanh Hóa có 108 bí thư đoàn xã, phường, thị trấn quá tuổi; 10 bí thư và 9 phó bí thư cấp huyện quá tuổi. Có chín ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn quá tuổi vẫn chưa được bố trí công việc khác. Thế nên mới có chuyện Bí thư đoàn xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) năm nay đã 37 tuổi (quá hai tuổi theo quy định của Quy chế cán bộ Ðoàn) vẫn phải tiếp tục tái cử sau Ðại hội đoàn xã nhiệm kỳ 2017 - 2022, do chưa có "đầu ra" để luân chuyển. Việc có nhiều cán bộ đoàn quá tuổi, công tác quá lâu đã tạo ra lối mòn, thiếu sáng tạo trong thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên. Ðồng thời, việc bí "đầu ra" cho cán bộ đoàn quá tuổi khiến cho cán bộ trẻ đang làm công tác đoàn thiếu niềm tin và động lực cống hiến.

Cán bộ đoàn quá tuổi bí 'đầu ra' - Ảnh 1

Tình trạng bí "đầu ra" cho cán bộ đoàn quá tuổi, nhất là ở cấp cơ sở, xảy ra trên cả nước từ nhiều năm trước. Nhưng năm 2017 này, trong quá trình tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ 12, vấn đề càng bức bối hơn vì các địa phương đều đang thực hiện sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Số lượng biên chế của xã, huyện đã "đóng cứng", không còn chỗ trống để bố trí "đầu ra" cho cán bộ đoàn quá tuổi, trừ khi có người về hưu. Thậm chí, lãnh đạo Huyện ủy Triệu Sơn cho biết, 5 năm tới huyện sẽ không tìm đâu ra cán bộ đoàn đúng tuổi, do biên chế đã "đóng cứng" và nếu đề xuất có 2% đến 5% công chức dự bị để tạo nguồn không được tỉnh đồng ý. Trong khi đó, không ít cán bộ đoàn ở cơ sở do bị cuốn vào hoạt động phong trào thanh niên quá lâu, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nên không đáp ứng được yêu cầu luân chuyển để được bố trí vị trí công tác khác trong hệ thống chính trị.

Xây dựng Ðoàn Thanh niên là xây dựng Ðảng trước một bước, cán bộ đoàn là nguồn quan trọng bổ sung cán bộ cho hệ thống chính trị, bởi vậy lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương phải quan tâm đầy đủ và quyết liệt thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ đoàn. Các cấp bộ đoàn phải có lộ trình cụ thể, dài hơi từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ đoàn. Bản thân mỗi cán bộ đoàn cũng phải tự chuẩn hóa để có năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu luân chuyển cán bộ.

QUANG ÐÔNG

Tin nóng

Tin mới