Liên quan đến việc thực hiện chủ trương tổ chức cho nhân dân góp ý và bỏ phiếu tín nhiệm 1.037 chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tại 309 phường, xã, thị trấn trên địa bàn, Thành ủy TP.HCM vừa yêu cầu lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương xác minh làm rõ mức độ đúng, sai từ những nội dung nhân dân góp ý, phản ảnh; trên cơ sở đó có biện pháp giải quyết kịp thời, thỏa đáng, nhất là những bức xúc chính đáng của người dân.