Trên đường ra bãi tập cùng bộ đội đơn vị M74 (Đoàn bộ binh B16), dưới những hàng cây đang vào độ khép tán, nhưng tôi vẫn thấy thấp thoáng những ngôi nhà mới mọc lên, núp sau đồi...