Cán bộ về địa phương để lấy kinh nghiệm chứ không phải “lấy mác”

Gốc
Nói về việc luân chuyển cán bộ Trung ương về địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, không phải cán bộ cốt xuống để “lấy mác” mà là đi để lấy kinh nghiệm thực tế từ địa phương...

Chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội thứ 8, sáng nay (6/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIII và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri hai quận Ba Đình và Tây Hồ (thuộc đơn vị bầu cử số 1) để lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cử tri gửi tới Quốc hội. Nhiều vấn đề được cử tri thẳng thắn trình bày với Tổng Bí thư và đoàn đại biểu Quốc hội.

Trao đổi với cử tri về vấn đề phát triển nông nghiệp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng, Nhà nước có nhiều Nghị quyết, cơ chế, chính sách để phát triển công nghiệp, hết sức coi trọng nông nghiệp. Đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa không có nghĩa là coi nhẹ nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp cũng là một hướng để công nghiệp hóa, theo hướng sản xuất lớn, chuyên canh tập trung, chất lượng cao, đưa khoa học công nghệ vào, tăng cường xuất khẩu, làm cho giá trị nông nghiệp tăng lên. Chính vì vậy, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam trong thời gian qua đang đứng ở hàng đầu thế giới. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến mạnh mẽ ở nông thôn. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng đồng tình với ý kiến của cử tri là Nhà nước cần phải tiếp tục quan tâm thích đáng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân bởi cuộc sống ở khu vực này vẫn còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 6/10. ảnh VOV

Tổng Bí thư khẳng định sự cần thiết phải đầu tư phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. “Phát triển nông nghiệp và kinh tế biển là những vấn đề và nhiệm vụ chiến lược trong phát triển đất nước” - Tổng Bí thư nêu rõ.

Liên quan cán bộ luân chuyển về địa phương, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại vấn đề bố trí, sắp xếp và quản lý cán bộ từ Trung ương đến địa phương. Theo cử tri, có nơi được trên sắp xếp về địa phương vừa làm cán bộ chưa được bao lâu, chưa “ấm chỗ” thì đã điều lên Trung ương, điều này làm ảnh hưởng công tác cán bộ của địa phương, trong khi thời gian ngắn như vậy chưa đủ trải nghiệm.

Trả lời cử tri về vấn đề này, Tổng Bí thư khẳng định, không có chuyện Trung ương cử cán bộ xuống địa phương kiểu “chuồn chuồn đạp nước” được một, hai năm rồi điều chuyển đi nơi khác, theo quy định là phải đủ 3 năm trở lên (trừ một số trường hợp đặc biệt cần thiết phải rút lên). Tổng Bí thư khẳng định, không phải cán bộ nào về địa phương cũng được lên chức và cán bộ về địa phương không phải cốt “lấy mác” mà quan trọng là đi để lấy kinh nghiệm thực tế từ địa phương.

Vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, việc xử nghiêm các vụ tham nhũng là cần thiết, đồng thời phải làm sao xây dựng được luật, cơ chế để cho anh muốn tham nhũng cũng không dám tham nhũng, sợ không dám tham nhũng, không có cơ hội để tham nhũng

Tin nóng

Tin mới