Cán bộ VKSND tuyên truyền Luật Bầu cử và giáo dục pháp luật

Gốc
VKSND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã phối hợp với Hội Luật gia tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, báo cáo tình hình tội phạm trên địa bàn đến các cán bộ chủ chốt, các đại biểu làm công tác bầu cử, trưởng các ban ngành đoàn thể tại các xã Thủy Phù, Thủy Bằng, Thủy Vân (Thị xã Hương Thủy).

Các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tập trung quán triệt, thông tin các nội dung về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước; văn bản của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban bầu cử quốc gia, nhất là Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của BCHTW Đảng về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ năm 2021 - 2026; Hiến pháp, Luật bầu cử Quốc hội và HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các quy tắc bầu cử, đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; các vấn đề cụ thể như: Về thời gian bắt đầu và kết thúc bầu cử, địa điểm bầu cử, các trường hợp không được bầu cử, cách thức bỏ phiếu bầu...

Các Báo cáo viên VKSND tại hội nghị tuyên truyền (ảnh Trọng Bình)

Tại các buổi hội nghị, các Báo cáo viên VKSND cũng đã trình bày các chuyên đề về tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm trên địa bàn xảy ra trong thời gian vừa qua; trong đó, đã phân tích làm rõ các vụ án điển hình, đặc điểm về tội phạm ma túy và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; tính chất và tác hại đặc biệt nghiêm trọng của tội phạm ma túy; tình hình và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng trên địa bàn về các loại vi phạm và tội phạm, nhất là chính sách pháp luật hình sự, chủ trương, quan điểm xử lý đối với tội phạm ma túy, từ đó đề xuất các giải pháp đối với chính quyền địa phương.

Báo cáo viên VKSND thị xã Hương Thủy tuyên truyền Luật bầu cử (ảnh Hữu Quỳnh)

Báo cáo viên VKSND thị xã Hương Thủy báo cáo chuyên đề tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn (ảnh Trọng Bình)

Theo đồng chí Lê Ngọc Linh – Viện trưởng VKSND thị xã Hương Thủy, việc tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và báo cáo tình hình tội phạm trên địa bàn, nêu quan điểm xử lý tội phạm, đề ra các giải pháp để ngăn chặn là thể hiện vai trò, chức năng nhiệm vụ của VKSND trong hệ thống các cơ quan tư pháp.

Tại các buổi tuyên truyền, các Báo cáo viên thuyết trình bằng các tư liệu thực tế, các hình ảnh trực quan sinh động nên đã thu hút được sự quan tâm lắng nghe của các đại biểu tham dự.

Trọng Bình

Nguồn BVPL https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/can-bo-vksnd-tuyen-truyen-luat-bau-cu-va-giao-duc-phap-luat-104864.html