Bộ GTVT sẽ có quyết sách để củng cố đội ngũ cán bộ

Bộ GTVT sẽ có quyết sách để củng cố đội ngũ cán bộ

Quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng với cán bộ chủ chốt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng...

50 liên quan

Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành văn bản về từ chức

Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành văn bản về từ chức

Tại phiên chất vấn ngày 1-11, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chất vấn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về quy...

50 liên quan

Công tác xây dựng Đảng tại Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế

Công tác xây dựng Đảng tại Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế

Nội hàm giáo dục, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, đảng viên cả về lý luận chính trị và chuyên môn, về tư tưởng,...

50 liên quan

Từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung...

50 liên quan

Quảng Bình tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

Quảng Bình tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

50 liên quan

'Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và nhân dân là chủ quan'

'Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và nhân dân là chủ quan'- Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích...

50 liên quan

Kỳ II: Công tác cán bộ không thể như... gặt lúa trời

Kỳ II: Công tác cán bộ không thể như... gặt lúa trời

Tìm hiểu, chiêm nghiệm từ thực tế tại Yên Bái, cả thành công và những điều còn trăn trở mới thấm câu ví von...

50 liên quan

'…Không biết tự quyết, tự định cái gì, như vậy làm sao công tác phát triển được...'

'…Không biết tự quyết, tự định cái gì, như vậy làm sao công tác phát triển được. Có mắt ta phải trông, có...

50 liên quan

Nguyên cán bộ cấp cao bình luận về Quy định Trách nhiệm nêu gương

Nguyên cán bộ cấp cao bình luận về Quy định Trách nhiệm nêu gương

Dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trướchết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên...

50 liên quan

Uy tín cán bộ cấp cao: Cách nào đo đếm?

Uy tín cán bộ cấp cao: Cách nào đo đếm?

'Nếu các cán bộ không đủ uy tín nhưng vẫn không muốn từ chức thì tổ chức cần can thiệp. Tôi nhớ có những nhiệm...

50 liên quan

Ủy viên Bộ Chính trị, BCH Trung ương chủ động từ chức khi không đủ uy tín

Ủy viên Bộ Chính trị, BCH Trung ương chủ động từ chức khi không đủ uy tín

Ủỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện,...

50 liên quan

Lãnh đạo nêu gương sáng: Xã tắc bình yên, dân nể phục

Lãnh đạo nêu gương sáng: Xã tắc bình yên, dân nể phục

50 liên quan

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết về 'Tập trung xây dựng...

50 liên quan

Tổng Bí thư: 'Công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng'

Tổng Bí thư: 'Công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng...

50 liên quan

Đi tìm cội nguồn của từ 'cán bộ'

Đi tìm cội nguồn của từ 'cán bộ'

Lâu nay về mặt ngôn ngữ, 'cán bộ' được xem là từ mượn từ ngôn ngữ Trung Quốc nhằm để chỉ những người làm trong...

50 liên quan