Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần cải thiện công tác dân số

Báo Người Lao Động
Gốc

(NLĐ)- “Công tác dân số là vấn đề chiến lược, chất lượng dân số - chất lượng giống nòi cần phải được quan tâm cải thiện”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy tại hội nghị toàn quốc về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ngày 18-7, tại Hà Nội.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/232543.asp