(Đời sống) - Mỗi suất cơm của sinh viên có giá từ 10 ngàn đến 15 ngàn. Vậy trong bữa ăn đó có gì?

Tại làng Đại Học Thủ Đức, hàng loạt quán cơm sinh viên được mọc ra nhan nhản với giá dao động từ 10 ngàn đến 20 ngàn.