(Kiến Thức) - Nhằm động viên tinh thần tập luyện và chiến đấu của các quân nhân, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thị sát tới đơn vị quân đội ở Zhymotyr.

Vào ngày 4/10, ông Poroshenko đã tới thị sát một đơn vị quân đội ở tỉnh Zhymotyr. Trong ảnh, ông đang theo dõi bản đồ các vị trí chiến đấu quanh khu vực đơn vị này.

Sau đó, ông cùng các phụ tá ra ngoài thao trường để trực tiếp xem các binh sĩ tập luyện.

Ông kiểm tra các trang thiết bị vũ khí của binh sĩ.

Các anh quân nhu bước ra khỏi khu lán trại rồi mời Tổng thống thưởng thức những chiếc bánh do họ mới làm.

Trong chuyến thị sát này, Tổng thống Poroshenko thông báo rằng, lực lượng quân đội đã hoàn thành 80% tuyến phòng thủ đầu tiên ở dọc biên giới với Nga . Tuyến thứ hai đang trong giai đoạn sẵn sàng.

Ông xem các loại như yếu phẩm dành cho các quân nhân và binh sĩ của đơn vị này.

Một binh sĩ đang trình bày điều kiện sinh sống của các anh em trong đơn vị cho Tổng thống trong khi họ tới thăm khu phòng ăn.

Ông Poroshenko đang xem xét các tư trang cấp cho đơn vị. Tổng thống nhấn mạnh tới sự cần thiết cho việc đảm bảo đủ quần áo ấm cho các quân nhân trong mùa đông sắp tới. Ông yêu cầu các chỉ huy phải báo cáo việc này trước ngày 10/10.

Tổng thống xem xét một khẩu súng hạng nhẹ trong chuyến thị sát lần này.